ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


ไฟล์เอกสารประกอบ
สทท.ยะลา_ความคิดเห็นการเปิดรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดิน-ในระบบดาวเทียม_สำรวจเมื่อ ก.พ.64 |
สวท.เบตง-ขอส่งแบบประเมินผลการรับฟังรายการ |
สวท.ตรัง_ผลการประเมินการรับฟังรายการ |
สวท.นราธิวาส-การประเมินผลความต้องการและความพึงพอใจ |
สวท.ปัตตานี_ผลสำรวจความพึงพอใจ ณ 24 ก.พ.2564 |
สวท.พัทลุง - สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการร |
สวท.ยะลา_ครั้งที่ 1 ผลสำรวจการรับฟัง แบบสอบถามความต |
สวท.ยะลา_ครั้งที่ 2 ผลสำรวจการรับฟัง แบบสอบถามความต |
(สวท.สงขลา) สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร |
00สวท.สตูล -สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร (1) |
สวท.ปัตตานี_ผลสำรวจความพึงพอใจ ปี 2563 |
สรุปผลการสำรวจพฤติกรรมประเด็นความสนใจของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar