จังหวัดนราธิวาสรายงาน มี 4 อำเภอที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย พร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง พสบ.จชต. รุ่นที่ 10 ทำกิจกรรม CSR เพื่อตอบแทนช่วยดูแลสังคม ส่งเสริมพหุวัฒนธรรม ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในพื้นที่ปัตตานี ทะเลหนุน 5 อำเภอริมทะเลสาบยังหนัก ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนหลายครัวเรือน บางพื้นที่น้ำท่วมขังเป็นเวลาหลายวันเริ่มเกิดโรคน้ำกัดเท้าเปื่อย ขณะที่ทางจังหวัดนำรถผลิตน้ำดื่มเข้าช่วยเหลือพร้อมแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ชาวบ้านผู้ประสบภัย สนง.พมจ.สงขลา ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดใหญ่ งาน “วันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา” ประจำปี 2566 ผู้ร่วมงานนับพันคน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มหกรรมภูมิพลังแผ่นดิน ประจำปี 2566 น้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาดิน

ข่าวเด่นวันนี้

 

 

- บริการออนไลน์ -

ศูนย์รวมข่าว ประชาสัมพันธ์ ท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง

VIDEO Multimedia

วิดีโอมัลติมีเดีย

Infographic บทความ และ วารสาร

ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
RH12
id ia ir
e-government
สถานการร์ covid-19 ประจำวัน
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร สปข.6
สื่อการสอนภาษามลายูถิ่น
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
เพลงบ้านเกิดเมืองนอน footer