มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการไม้กวาดเรียกทรัพย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับตำบล ในจังหวัดตรัง (U2T for BCG ระยะที่ 3) จังหวัดสงขลา ยกระดับสงขลาไมซ์ซิตี้สู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการจัดอันดับอย่างยั่งยืน GDS-Index 2023 ชาวบ้านใน อ.เบตง จ.ยะลา ใช้พื้นที่ดาดฟ้าปลูกผักปลอดสารพิษไว้รับประทาน เหลือส่งขาย และเป็นตัวอย่างให้ชาวบ้านในชุมชนใช้พื้นที่ว่างของบ้านปลูกผักปลอดสารพิษ ปัตตานี-ประชุมหารือทางการขับเคลื่อนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อ สำหรับเด็กและเยาวชน ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดงานรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2566 (ฮ.ศ. 1444) พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่อิหม่ามประจำมัสยิด เชื่อมสายใยไทยมุสลิม

ข่าวเด่นวันนี้

 

 

image
เพื่อเป็นพื้นที่สื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายที่บังคับใช้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบกับวิทยากรมากด้วยความรู้ความสามารถ ที่ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ ขับเคลื่อนงานนโยบายการสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้
1.พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4
2.นายกิตติ สุระคำแหง อดีตรองเลขาธิการ ศอ.บต.
3.นางอาดีลา บูเดียะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานยุติธรรมและอำนวยความเป็นธรรม กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต.
พบกับที่ห้องคลับเฮ้าส์ ห้อง ชายแดนใต้:มองมุมใหม่”
ชมข้อมูล

- บริการออนไลน์ -

ศูนย์รวมข่าว ประชาสัมพันธ์ ท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง

VIDEO Multimedia

วิดีโอมัลติมีเดีย

image
เพื่อเป็นพื้นที่สื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายที่บังคับใช้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบกับวิทยากรมากด้วยความรู้ความสามารถ ที่ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ ขับเคลื่อนงานนโยบายการสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้
1.พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4
2.นายกิตติ สุระคำแหง อดีตรองเลขาธิการ ศอ.บต.
3.นางอาดีลา บูเดียะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานยุติธรรมและอำนวยความเป็นธรรม กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต.
พบกับที่ห้องคลับเฮ้าส์ ห้อง ชายแดนใต้:มองมุมใหม่”

Infographic บทความ และ วารสาร

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image