ข่าวเด่นวันนี้

 

 

- บริการออนไลน์ -

ศูนย์รวมข่าว ประชาสัมพันธ์ ท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง

VIDEO Multimedia

วิดีโอมัลติมีเดีย

image
image
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงตั้งพระราชหฤทัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั้งทรงมีพระราชปณิธานมุ่งมั่นสืบสานพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ จึงพระราชทานอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องป่า น้ำ สะท้อนให้แห่งถึงความสำคัญของมนุษย์กับธรรมชาติ และเปรียบเสมือนปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้ามาสัมผัสได้ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจ

Infographic บทความ และ วารสาร

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image