นายกรัฐมนตรีสวมเสื้อปักลาย “ชบาปัตตานี" ถ่ายทอดสัญลักษณ์ของจังหวัดได้อย่างครบถ้วน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา นำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและดีไซเนอร์ มาถ่ายทอดความรู้ด้านแฟชั่นให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยและพัฒนาฝีมือไปสู่ระดับสากล สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา จัดโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยช่วยเหลือหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และหนี้ครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดงาน "Product Showcase @Songkhla เพื่อส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวโซนอ่าวไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มอบบ้านตามโครงการบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข่าวเด่นวันนี้

 

 

- บริการออนไลน์ -

ศูนย์รวมข่าว ประชาสัมพันธ์ ท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง

VIDEO Multimedia

วิดีโอมัลติมีเดีย

Infographic บทความ และ วารสาร

Gservice
ยื่นภาษี สรรพากร
สทศ.
DGA
ห้องสมุด  กสทช
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร สปข.6
สื่อการสอนภาษามลายูถิ่น
thaiwater
1111
กยศ
เพลงบ้านเกิดเมืองนอน footer