รองเลขาธิการ ศอ.บต. แสดงความยินดีแก่ว่าที่นิสิต ใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ย้ำ ให้นำความรู้ที่ได้รับกลับมาพัฒนาบ้านเกิด พัฒนาภาคใต้ต่อไป อบต.กำแพง ออกพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกบริเวณในชุมชน พร้อมให้คำแนะนำสร้างความตระหนักรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี รุดให้ความช่วยเหลือ ครอบครัวตกเกณฑ์ TP MAP ด้านความเป็นอยู่ ของนางบีเดาะ กะยีดาแม และครอบครัว เตรียมกำลังพลทุกด้านเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยให้ เร่ง ให้ความรู้ป้องกัน อัคคีภัย ชุมชนยะลา ประมงจังหวัดตรัง เฝ้าระวังการเลี้ยงจระเข้อย่างเข้มงวดเป็นพิเศษ ตรวจสอบสถานที่เลี้ยงจระเข้ให้มีความแข็งแรง เพื่อป้องกันการหลุดรอดออกจากฟาร์มเลี้ยงในช่วงที่เกิดอุทกภัย

ข่าวเด่นวันนี้

 

 

- บริการออนไลน์ -

ศูนย์รวมข่าว ประชาสัมพันธ์ ท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง

VIDEO Multimedia

วิดีโอมัลติมีเดีย

Infographic บทความ และ วารสาร

ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
RH12
id ia ir
e-government
สถานการร์ covid-19 ประจำวัน
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร สปข.6
สื่อการสอนภาษามลายูถิ่น
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
เพลงบ้านเกิดเมืองนอน footer