จังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แก่ผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดิน จำนวน 3 ราย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำจิตอาสาร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำแก้มลิง เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดตรัง ร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เดือนเมษายน 2567) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) พ่อเมืองตรังทำบุญตักบาตรแก่พระสงฆ์ และร่วมชักพระเดือน 5 เนื่องในงานประเพณีชักพระวัดควนขัน ประจำปี 2567 ศอ.บต. ส่งมอบอุปกรณ์กีฬา สู่ชุมชนชายแดนภาคใต้ ใช้การเล่นกีฬาพัฒนาตนเองและสังคม โดยมอบอุปกรณ์กีฬาระดับมาตรฐาน สร้างโอกาสแก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่

ข่าวเด่นวันนี้

 

 

- บริการออนไลน์ -

ศูนย์รวมข่าว ประชาสัมพันธ์ ท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง

VIDEO Multimedia

วิดีโอมัลติมีเดีย

Infographic บทความ และ วารสาร

Gservice
ยื่นภาษี สรรพากร
สทศ.
DGA
ห้องสมุด  กสทช
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร สปข.6
สื่อการสอนภาษามลายูถิ่น
thaiwater
1111
กยศ
เพลงบ้านเกิดเมืองนอน footer