ข้อมูลสถิตเชิงการให้บริการ


image รูปภาพ
สทท.ยะลา
สทท.สงขลา
สวท.เบตง
สวท.ตรัง
สวท.นราธิวาส
สวท.ปัตตานี
สวท.พัทลุง
สวท.สงขลา
สวท.สตูล
สวม.สุไหง-โกลก

สถิติการให้บริการเช่าเวลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สทท.ยะลา วันที่แผยแพร่ 30/03/2565
สทท.สงขลา สถิติการให้บริการเช่าเวลา วันที่แผยแพร่  
สวท.เบตง ภาพตัวอย่างรายการเครือข่ายที่ใช้ วันที่แผยแพร่  
สวท.เบตง- สถิติให้บริการประชาสัมพันธ์ ปี63 วันที่แผยแพร่  
สวท.เบตง- สถิติให้บริการประชาสัมพันธ์ ปี64 วันที่แผยแพร่  
สวท.ตรัง สถิติให้บริการประชาสัมพันธ์ ปีงบ 2564 วันที่แผยแพร่  
สวท.นราธิวาส ภาพตัวอย่างรายการเครือข่ายที่ใช้บริการ วันที่แผยแพร่  
สวท.นราธิวาส- สถิติให้บริการประชาสัมพันธ์ ปี63 วันที่แผยแพร่  
สวท.นราธิวาส- สถิติให้บริการประชาสัมพันธ์ ปี64 วันที่แผยแพร่  
สวท.พัทลุง - สถิติให้บริการประชาสัมพันธ์ ปี วันที่แผยแพร่  
สวท.พัทลุง- ภาพตัวอย่างรายการเครือข่าย วันที่แผยแพร่  
สวท.ยะลา ภาพตัวอย่างรายการเครือข่าย ที่ใช วันที่แผยแพร่  
สวท.ยะลา รายงานสถิติการให้เช่าเวลา วันที่แผยแพร่  
(สวท.สงขลา) ภาพตัวอย่างรายการเครือข่าย ที่ใช้บริการ วันที่แผยแพร่  
(สวท.สงขลา) สถิติให้บริการประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2563 วันที่แผยแพร่  
(สวท.สงขลา) สถิติให้บริการประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2564 วันที่แผยแพร่  
00 สวท.สตูล - สถิติให้บริการประชาสัมพันธ์ ตค 63-มีค 64 วันที่แผยแพร่  
00 สวท.สตูล - สถิติให้บริการประชาสัมพันธ์ ปีงบ 63 วันที่แผยแพร่  
00 สวท.สตูล -ภาพตัวอย่างรายการเครือข่าย ที่ใช้บริการ วันที่แผยแพร่  
สถิติการให้บริการเช่าเวลา สวท.สุไหงโก-ลก วันที่แผยแพร่  
สถิติการให้บริการประชาชน สวท. ในสังกัด สปข.6 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) วันที่แผยแพร่ 20/03/2565

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar