เบตงเมืองแห่ง soft power ที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สมบูรณ์มีวิถีสังคมพหุวัฒนธรรม

เบตงเมืองแห่ง soft power ที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สมบูรณ์มีวิถีสังคมพหุวัฒนธรรมที่หลากหลายมีอาหารพื้นบ้านรสอร่อยที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครมีผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นจุดขายและอัตลักษณ์และได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ

: สถานที่ท่องเที่ยว อ.เบตง จ.ยะลา   ที่มา...สวท.เบตง

อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง และ ข้อความ

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar