ครม. เคาะงบ 7,500 ลบ. ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า 4 เดือน (ม.ค. – เม.ย. 66) เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อ ปชช. จากสถานการณ์ราคาพลังงานสูง

ครม. เคาะงบ 7,500 ลบ. ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า 4 เดือน (ม.ค. – เม.ย. 66) เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อ ปชช. จากสถานการณ์ราคาพลังงานสูง

.ที่ประชุม ครม. (24 ม.ค. 66) เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ยังสูง วงเงิน 7,500 ล้านบาท สำหรับบ้านที่อยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วย/เดือน  มาตรการดังกล่าว เป็นการ “ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า” เป็นเวลา 4 เดือน (ม.ค. – เม.ย. 66) แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า ประมาณ 19.66 ล้านราย แบ่งเป็น  > ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ในพื้นที่ของ กฟน. และ กฟภ. > ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยของ กฟผ. > ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่บริการของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ  โดยกำหนดให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนี้

> ผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 1-150 หน่วย/เดือน ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า จำนวน 92.04 สตางค์/หน่วย โดยมีผลต่างค่า ft เรียกเก็บและส่วนลด 1.39 สตางค์/หน่วย

> ผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 151 - 300 หน่วยต่อ/เดือน ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า จำนวน 67.04 สตางค์/หน่วย โดยมีผลต่างค่า ft เรียกเก็บและส่วนลด 26.39 สตางค์/หน่วย

อ่านเพิ่มเติม คลิก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/64120

#ไทยคู่ฟ้า #สื่อสารรัฐบาลไทย

-------------------

👍Website : www.thaigov.go.th👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ไทยคู่ฟ่า 6000120080 ครม. เคาะงบ 7,500 ลบ. ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า 4 เดือน (ม.ค. -เม.ย. 66) เพื่อบรรเทาพลกระทบต่อ ปชช. จากสถานการณ์ราคาพลังงานสูง ข้อมูล ณ วันที่ 24 ม.ค. 66 f ไทยคู่ฟ้า THAIGOV.GO.TH GO.TH"

 คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม