การเตรียมตัวก่อนเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 1.ผู้ที่เดินทางต้องมีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์ 2.ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบตามที่กำหนดและมีเอกสารรับรองฯ

 

การเตรียมตัวก่อนเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์

1.ผู้ที่เดินทางต้องมีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์

2.ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบตามที่กำหนดและมีเอกสารรับรองฯ

3.มีผลการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR เป็นลบ ก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง

4.สวมหน้ากากอนามัยและพกเจลแอลกอฮอล์ตลอดเวลา

5.แสดงเอกสารรับรองการทำประกันโรคโควิด 19 ระหว่างพำนักอยู่ในราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย

6.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่นและฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน และมีเอกสารรับรอง


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ