ด่านศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา เป็นด่านการค้าชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สินค้านำเข้าและส่งออก อีกทั้งยังเป็นด่านที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมาก

รู้หรือไม่? ด่านศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา เป็นด่านการค้าชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สินค้านำเข้าและส่งออก อีกทั้งยังเป็นด่านที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมาก💵🧳👨‍👩‍👧‍👦

💥โดยในปีงบประมาณ 2566 สามารถจัดเก็บรายได้รวมทั้งสิ้น 7,691 ล้านบาท เป็นรายได้ศุลกากร 1,720 ล้านบาท คิดเป็น 22 % สูงกว่าประมาณการ 413 ล้านบาท อีกทั้งด่านศุลกากรสะเดา มีมูลค่านำเข้า – ส่งออกสินค้า รวม 428,919 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน 15 % ส่วนสถิติสินค้าผ่านแดนเข้า - ออก ด่านศุลกากรสะเดาพบว่ามีสินค้าผ่านแดนขาเข้า จำนวน 29,747 ล้านบาท และผ่านแดนขาออก จำนวน 77,277 ล้านบาท รวมมูลค่า 107,024 ล้านบาท

💥 นอกจากนี้ มูลค่าการส่งออกในปีงบประมาณ 2566 มีสินค้าส่งออกมูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรก คิดเป็น 34% โดยสินค้าส่งออกส่วนมากเป็นน้ำยาง ยางแผ่น ถุงมือยาง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการนำเข้าวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบมาผลิตในประเทศเพื่อส่งออก รวม 207,643 ล้านบาท ขณะที่สถิติผู้เดินทางเข้า-ออก ผ่านด่านพรมแดนสะเดา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565–30 กันยายน 2566 มีผู้เดินทางเข้ามา จำนวน 5,358,270 คน และรถบรรทุก - รถส่วนบุคคล จำนวน 656,401 คัน

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาInfo : ฝ่ายปฏิบัติการสื่อดิจิทัล สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

 คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ