ปี 2564 "โนรา หรือ มโนราห์" ศิลปะที่เป็นศาสตร์และศิลป์ มีความอ่อนช้อยงดงามมรดกทางวัฒนธรรมของภาคใต้ ได้ยกระดับสู่การเป็นมรดกภูมิปัญหาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในระดับโลก

 


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :