บรรยากาศการส่งผู้แสวงบุญไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียเที่ยวบินปฐมฤกษ์ หาดใหญ่- มาดีนะห์ เป็นไปอย่างอบอุ่น

บรรยากาศการส่งผู้แสวงบุญไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียเที่ยวบินปฐมฤกษ์ หาดใหญ่- มาดีนะห์ เป็นไปอย่างอบอุ่น ===

วันนี้ (21 พ.ค.66) ที่ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา บรรยากาศการส่งผู้แสวงบุญที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ซึ่งเป็นเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีนายมาหะมะสกรี วาแม รองผู้ราชการจังหวัดสงขลา ประธานพิธีอำนวยพรและส่งชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในเทศกาลฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ฮ.ศ. 1444) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงานอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้  นายมาหะมะพีสกรี กล่าวว่า การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ของพี่น้องชาวไทยมุสลิม เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยทุกปีจะมีพี่น้องมุสลิมจากทั่วโลกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ที่นครมักกะฮ์ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย เป็นจำนวนมาก นับเป็นแหล่งรวมประชาคมโลกมุสลิมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติที่ทุกคนพร้อมใจกันปฏิบัติอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในศาสนกิจที่ศาสนาอิสลามกำหนดไว้  สำหรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ ของสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TT8800 หาดใหญ่- มาดีนะห์ นำพาผู้แสวงบุญ จำนวน 266 คน ไปยังนครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ขณะที่ ผู้แสวงบุญที่ยืนยันสิทธิ์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในปี 2566 มีทั้งหมด 11,892 คน ซึ่งจังหวัดสงขลา มียอดผู้เดินทาง จำนวน 1,339 คน โดยกำหนดเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จำนวน 52 เที่ยวบิน ประกอบด้วย เที่ยวบินขาไป จำนวน 26 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 21 พ.ค - 22 มิ.ย. 66 และเที่ยวบินขากลับ จำนวน 26 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 5 -29 ก.ค.66 ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการ จ.สงขลา ได้เน้นย้ำให้ผู้เดินทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด - 19 และโรคอื่นๆอย่างเคร่งครัด โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และฝ่ายต่างๆ คอยดูแลอำนวยความสะดวกแก่คณะผู้เดินทางตลอดจนการเดินทางไปยังที่พักในช่วงของการประกอบพิธีฮัจย์ จนเดินทางกลับประเทศไทยด้วยความสะดวกปลอดภัย//

ข่าว : ธัญวรรณ จิระโร ภาพ : ฟาสีย๊ะ อาพิโล๊ะ ทีมข่าว สวท.สงขลา

 

 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar