ตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด สิทธิ “บัตรทอง” ติดต่อร้านขายยา เจอ - แจก - จบ “ประกันสังคม” ติดต่อ รพ. คู่สัญญา “ข้าราชการ” ติดต่อ รพ. รัฐ สอบถาม โทร. 1330

ตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด สิทธิ “บัตรทอง” ติดต่อร้านขายยา เจอ - แจก - จบ “ประกันสังคม” ติดต่อ รพ. คู่สัญญา “ข้าราชการ” ติดต่อ รพ. รัฐ สอบถาม โทร. 1330.

ผู้ติดโควิด-19 ที่ใช้สิทธิ “บัตรทอง” กลุ่มสีเขียว คือ มีอาการไม่รุนแรง ไม่ใช่กลุ่ม 608 ติดต่อร้านขายยาในโครงการ “เจอ แจก จบ” ดูรายชื่อร้านได้ที่ https://www.nhso.go.th/downloads/197 โดยกักตัว 10 วัน/ กรณีเป็นกลุ่ม 608 หรือมีอาการรุนแรง ให้เข้ารักษาที่หน่วยบริการที่รักษาประจำ หรือหน่วยปฐมภูมิตามนโยบายบัตรทอง/ ผู้ป่วยสีแดงให้ใช้สิทธิ UCEP เข้า รพ. ที่ใกล้ที่สุดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากประสบปัญหาในการใช้สิทธิบัตรทองแจ้งได้ที่ LINE @traffyfondue ส่วนสิทธิรักษาพยาบาลอื่น ได้แก่ “ประกันสังคม” ให้ติดต่อสถานพยาบาลคู่สัญญาในระบบประกันสังคม และสิทธิ “ข้าราชการ” ให้ติดต่อสถานพยาบาลของรัฐทุกแห่ง โดยทุกสิทธิการรักษา สอบถามขั้นตอนดำเนินการ หรือประสานหาเตียงเมื่อมีอาการรุนแรงขึ้นได้ที่สายด่วน สปสช. 1330 ผู้ป่วยทั่วไป กด 14 กลุ่ม 608 กด 18

#ไทยคู่ฟ้า #ร่วมต้านโควิด19

👍Website : www.thaigov.go.th

👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า

👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความพูดว่า "ไทยคู่ฟ้า ตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด ทำอย่างไร? ผัดนปะกันพนิน้า COVID-19 Ag สิทธิบัตรทอง -> ร้านขายยา "เจอ แจก จบ" SCAN ME สิทธิประกันสังคม -> SW. คู่สัญญา สิทธิข้าราชการ ข้อมูล ณ วันที 11ก.ค. f รพ. รัฐ สอบถาม โทร. 1330 ผู้ป่วยทั่วไป กด 14 กลุ่ม 608 กด 18 ไทยคู่ฟ้า THAIGOV.GO.TH"

  · คะแนนโหวต :