รองแม่ทัพภาคที่ 4 ต้อนรับ คณะองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) และร่วมหารือขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่ จชต.

องแม่ทัพภาคที่ 4 ต้อนรับ คณะองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) และร่วมหารือขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่ จชต.

✍️วันนี้ (31 มกราคม 2566) เวลา 09.00 น. ที่ ห้องรับรอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะฯ ให้การต้อนรับ ดร.สตีเว่น จี. โอลีฟ ผู้อำนวยการองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) สำนักงานภาคพื้นเอเชีย และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาเยือนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2566 โดยการเยือนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ Enhance ซึ่งเป็นโครงการใหม่ขององค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) เป็นการต่อยอดจากโครงการ Together ที่ได้ดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี 2561-2565 ที่ผ่านมา

👉ดร.สตีเว่น จี. โอลีฟ ผู้อำนวยการองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) กล่าวว่า ความสัมพันธ์ไทยกับสหรัฐอเมริกา มีความต่อเนื่องยาวนานเป็นเวลา 190 ปีแล้ว ซึ่งมีความสัมพันธ์กันหลากหลายมิติและการมาเยือนในวันนี้ เพื่อแนะนำโครงการ Enhance ซึ่งเป็นโครงการที่จะต่อยอดจากโครงการ Together เป็นการดำเนินงานด้านการประสานงานขับเคลื่อนกิจกรรมของท้องถิ่น, ภาคประชาสังคม และหน่วยงานในพื้นที่ ซึ่งในปีนี้จะมีการจัดประเมินของโครงการที่ดำเนินงานมาอย่างหลากหลายในพื้นที่ ทั้งด้านผลกระทบและความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมฯ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่ และต้องขอขอบคุณกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ที่มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันในทุกมิติ

✍️โอกาสนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ยินดีและขอบคุณทางองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ที่มีโครงการดี ๆ ในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับประชาชนที่หลากหลาย เปิดโอกาสในการทำงานร่วมกันระหว่าง ภาครัฐ ประชาชน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์

#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

 คะแนนโหวต :