เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลประจำเดือน เข้าบัญชีกลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม
วันนี้ (10 พ.ค.65)  เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลประจำเดือน เข้าบัญชีกลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม    #ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
👶 เด็กแรกเกิด- 6 ปี ในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  เดือนละ 600 บาท
🤶  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 🧖‍♂️ ในอัตราแบบขั้นบันได
  อายุ 60-69 ปี อัตรา 600 บาท/เดือน
อายุ 70-79 ปี อัตรา 700 บาท/เดือน
อายุ 80-89 ปี อัตรา 800 บาท/เดือน
อายุ 90 ปี ขึ้นไป อัตรา 1,000 บาท/เดือน
*ส่วนเงินเพิ่มพิเศษเบี้ยผู้สูงอายุ อยู่ระหว่างรอเบิกจ่ายงบประมาณ จะได้ตกเบิกครบถ้วนในภายหลัง*
🧑‍🦽 เบี้ยความพิการ  เดือนละ 800 และ 1,000 บาท ดังนี้
อายุต่ำกว่า 18 ปี เดือนละ 1,000 บาท
อายุ 18 ปีขึ้นไป  เดือนละ 800 บาท
 
 

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar