ชลประทานนราธิวาสแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำบางนรา ฉบับที่ 5 (เฝ้าระวัง) วันที่ 30 พ.ย.2566 เวลา 07.30

ชลประทานนราธิวาสแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำบางนรา ฉบับที่ 5 (เฝ้าระวัง) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

โครงการชลประทานนราธิวาส ขอแจ้งให้จังหวัดนราธิวาสแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองตันหยงมัส บริเวณบ้านตันหยงมัส บ้านไท บ้านแกแม ตำบลต้นหยงมัส อำเภอระแงะ บ้านมะนัง กาหยี ตำบลมะนังตายอ ตำบลลำภู ตำบลบางปอ อำเภอเมือง และบ้านทุ่งคา บ้านโต๊ะแม บ้านปูตะ ตำบลละหาร อำเภอยื่งอ ให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจสูงขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar