ขยายเวลาทำใบอนุญาตทำงาน แรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ อยู่ได้ถึงสิ้น 31 ก.ค.66 ย้ำ! นายจ้างเร่งดำเนินการ เพื่อสิทธิประโยชน์ของแรงงาน

เคาะขยายเวลาทำใบอนุญาตทำงาน แรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ อยู่ได้ถึงสิ้น 31 ก.ค.66 ย้ำ! นายจ้างเร่งดำเนินการ เพื่อสิทธิประโยชน์ของแรงงาน

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้แรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ประมาณ 5 แสนคน ที่ตกหล่นหรือยังไม่สามารถดำเนินการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 66 ที่ผ่านมา จึงจำเป็นต้องผ่อนผันให้นายจ้าง ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวได้อย่างเหมาะสม และไม่ให้กระทบต่อความต่อเนื่องในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังโควิด19 ในขณะนี้  วิธีดำเนินการบริหารจัดการทำงานของแรงงานต่างด้าวที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ประกอบด้วย ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่มอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และทำงานได้ถึง 31 ก.ค. 66

🔹 ให้นายจ้างยื่นบัญชีรายชื่อ พร้อมรูปถ่าย เพื่อแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว (Name list) ต่อกรมการจัดหางานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ณ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว สำนักงานจัดหางานจังหวังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ เป็นเวลา 15 วัน ตามที่กรมการจัดหางานกำหนด  🔸 เมื่อ Name list ได้รับการอนุมัติแล้ว คนต่างด้าวจะใช้ Name Listดังกล่าวเป็นเอกสารหลักฐาน แสดงว่าคนต่างด้าวได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษและทำงานได้ถึง 31 ก.ค. 66  สำหรับผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าวกลุ่มเป้าหมาย ที่มีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์มีสิทธิอยู่ในราชอาณาจักรตามสิทธิของคนต่างด้าว ซึ่งเป็นบิดามารดา โดยดำเนินการตามแนวทางที่กระทรวงแรงงานกำหนดต่อไป  ทังนี้ การผ่อนผันดังกล่าวจะช่วยแก้ไขการขาดแคลนแรงงานของผู้ประกอบการ และยังคงคำนึงถึงความสมดุลของเศรษฐกิจประเทศและความมั่นคง ช่วยคุ้มครองให้แรงงานต่างด้าวได้รับการจ้างงานโดยถูกกฎหมาย มีสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ คุ้มครองสิทธิที่พึงได้ อีกทั้ง ภาครัฐจะมีข้อมูลการทำงานของคนต่างด้าวที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อการบริหารจัดการทำงานของแรงงานต่างด้าวในระยะต่อไป..//

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar