พาณิชย์' เคาะ แมสก์-ใยสังเคราะห์-เจลล้างมือ-กระดาษ-ไก่ เป็นสินค้าควบคุม อีก 1 ปี

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายก ฯ และ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ครั้งที่ 1/2566 เห็นชอบให้ต่ออายุสินค้าควบคุม 5 รายการ ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย ใยสังเคราะห์เพื่อผลิตหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือ กระดาษรีไซเคิล และไก่ รวมทั้งเนื้อไก่ โเป็นสินค้าควบคุมไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค.66 - 24 ม.ค.67 .ปัจจุบันสินค้าควบคุมภายใต้กฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ มีสินค้า 51 รายการ และบริการ 5 รายการ ซึ่งสินค้า 5 รายการดังกล่าวข้างต้น จะหมดอายุวันที่ 24 มกราคม 2566 จึงมีมติให้ต่ออายุไปอีก 1 ปี โดยส่วนที่เหลือยังเป็นสินค้าควบคุมเช่นเดิม เพื่อประโยชน์ของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคร่วมกัน

May be an image of text that says "PRD6NEWS ตำนำรประกาศัร์สำขติรกริบราิ PRD6 NEWS PRD6 ข่าวจริง เชื่อถือได้ 'พาณิชย์' พาณี ชย์' เคาะ แมสก์- แมสก์-ใยสังเคราะห์-กระ ใยสัง ห์ กระดาษ เจลล้างมือ-ไก่ ไก่ เป็นสินค้าควบคุม อีก1ปี"

 คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม