28 ก.ค.นี้ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เปิดให้เด็กสูงไม่เกิน 135 ซม. เข้าชม 7 สวนสัตว์ฟรี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

28 ก.ค.นี้ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เปิดให้เด็กสูงไม่เกิน 135 ซม. เข้าชม 7 สวนสัตว์ฟรี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

7 สวนสัตว์ ได้แก่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เชียงใหม่ นครราชสีมา สงขลา อุบลราชธานี ขอนแก่น และโครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร์

https://www.prd.go.th/.../category/detail/id/9/iid/108934

----------------------

🎯Website : www.prd.go.th

🎯Facebook/Twitter : กรมประชาสัมพันธ์

🎯YouTube : PRD กรมประชาสัมพันธ์

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "WWW.PRD.GO.TH 7 สวนสัตว์ ให้เด็กเข้าฟรี 28 ก.ค. นี้ 22256 22/7/2565 f กรมประซาสัมพันธ์"

 คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม