ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์)ของลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์)ของลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ.pdf |


คะแนนโหวต :