ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar