ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน)

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน).pdf |


คะแนนโหวต :