egat krabi
egat krabi
egat krabi
egat krabi
egat krabi
egat krabi
egat krabi
egat krabi


เมษายน 2560

more
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ข่าวการเปิดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ข่าวการเปิดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา เปิดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ระดับกลาง รุ่นที่ 1 ประจาปี 2560 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสื่อสารมวลชน (16/02/2017)
ใบสมัคร เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (16/02/2017)

หน้า : [1]