egat krabi
egat krabi
egat krabi
egat krabi
egat krabi
egat krabi


เมษายน 2560

more
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ศอ.บต. จัดประชุมหารือกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่มัสยิด เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เดินหน้าภารกิจ ๗ กลุ่มงาน ๔ เป้าหมาย แก้ปัญหาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ปี๒๕๕๙
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ลงพื้นที่จังหวัดยะลาติดตามการปฏิบัติงานแผนเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2559 พร้อมสร้างความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติ แก่เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานระดับจังหวัด
กอ.รมน.ภาค 4 สน. ให้ทุกส่วนราชการขับเคลื่อนการบูรณาการแผนงานโครงการในการแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2559 เน้นตอบโจทย์ 7 กลุ่มงานตามนโยบายของรัฐบาล
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มอบแนวการปฏิรูปต่อที่ประชุมแม่น้ำ 5 สาย ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือให้ประเทศเดินไปข้างอย่างยั่งยืน
จังหวัดสงขลา จัดพิธีทำบุญตักบาตรเทโว ประจำปี 2558
รองแม่ทัพภาคที่ 4 มอบทุนการศึกษาตามโครงการ เยาวชนคนดี คนเก่ง โครงการ 3
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เดินหน้าเปิดตลาด ปีท่องเที่ยววิถีไทย
ปลาส้มกลิ่นสมุนไพร อาชีพเสริม สร้างรายได้
คณะมูลนิธิศักยภาพชุมชนฯ (GPPAC) ลงพื้นที่ จชต.เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องความขัดแย้งในพื้นที่
ที่ปรึกษากรมราชองครักษ์ ผู้แทนคณะทำงานโครงการพระราชดำริ ลงพื้นที่ จ.ปัตตานี
จังหวัดสงขลา ประสบปัญหาหมอกควันจากไฟใหม้ป่าที่ประเทศอินโดนีเซีย อักละลอก
โครงการ ติวข้น ค้นฝัน เข้าสู่รุ่นที่ 4 สานฝันเยาวชนให้เป็นจริง
วันแรกของการให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เป็นไปอย่างคึกคัก
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ติดตามแผนการดำเนินงานด้านการศึกษาในปีงบประมาณ 2559