egat krabi
egat krabi
egat krabi
egat krabi
egat krabi
egat krabi


เมษายน 2560

more
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
พัทลุงเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาอุทกภัยและดินถล่มช่วงหน้าฝน
รัฐบาลจะบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอทุกพื้นที่ หลังพบแนวโน้มว่าอาจประสบภัยแล้งในอนาคต
จ.นราธิวาส ประกาศระยะเวลาสิ้นสุดการยื่นแบบขอรับความช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เหตุไฟป่า
นายกรัฐมนตรีสั่งระดมรับมือวิกฤตน้ำ แจงทุกหน่วยงานต้องปรับตัวตามสถานการณ์ห้ามทำงานหน้าเดียว
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดกิจกรรมแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ในพื้นที่จังหวัดตรังและนครศรีธรรมราช 26-27 เม.ย.58
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ เพื่อความสุขในการสัญจรของประชาชน”
แม่ทัพภาคที่ 4 สั่งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 เร่งระดมเข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ภาคใต้
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตือนประชาชนระวังอุบัติภัยจากพลุ ดอกไม้เพลิง ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง