egat krabi
egat krabi
egat krabi
egat krabi
egat krabi
egat krabi


เมษายน 2560

more
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

ประกันสังคมจังหวัดตรัง ชี้แจงสรุปสาระสำคัญแห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
บทความ : กระทรวงพาณิชย์ เร่งเดินหน้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
บทความ : การดำเนินการกับปัญหาการทุจริตของกรมการปกครอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยืนยัน รัฐบาลให้ความสำคัญกับบุคลากรทางการศึกษา และการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส
ไทยคู่ฟ้า รัฐบาลจัดเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชาเพื่อความเป็นธรรม
เรื่อง “ ความเป็นมาของการปฏิรูประบบราชการ”
เรื่อง “บทบาทการปฏิรูประบบราชการ”
เรื่อง “การปฏิรูประบบราชการรอบใหม่”
ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ยืนยัน ไม่มีการชี้นำให้ สปช. ให้ผ่านร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมย้ำขณะนี้เร่งพิจารณารายงานกรอบการปฎิรูป ก่อนส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กล่าวถึงข่าวกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญให้สมาชิก สปช.
ศาลแรงงานภาค 9 เปิดโครงการ “ส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม” ที่ จ.สงขลา
กรมอุตุนิยมวิทยา ปรับปรุงเครื่องมือและระบบการพยากรณ์อากาศรองรับการปรับเปลี่ยนไปสู่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
“โครงการส้วมรถไฟสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว”
นายกรัฐมนตรี ย้ำรัฐบาลพยายามอย่างเต็มที่ในการแก้ปัญหาต่างๆในประเทศ
นายกรัฐมนตรีกำชับ 7 หน่วยงานดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลระบบแบบบูรณาการให้แล้วเสร็จก่อนการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อให้การค้าการลงทุนในประเทศมีความคล่องตัวมากขึ้น
กรมทางหลวงประกาศห้ามรถกึ่งพ่วง 6 เพลา 22 ล้อ บรรทุกน้ำหนักเกิน 50.5 ตัน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนนี้เป็นต้นไป หากฝ่าฝืนจะมีโทษทั้งจำทั้งปรับ