egat krabi
egat krabi
egat krabi
egat krabi
egat krabi
egat krabi


เมษายน 2560

more
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

 

 

 

Laos (ลาว)

 

 

ธงชาติ
ตราแผ่นดิน

 

ชื่อทางราชการ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (The Lao People's Democratic Republic)

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ทางหนือของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทิศเหนือติดกับจีน ทิศตะวันตกติดกับพม่าและไทย ทิศตะวันตกติดกับเวียดนาม และทิศใต้ติดกับกัมพูชาเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล

พื้นที่

236,880 ตร.กม. (1/2 เท่าของประเทศไทย)

เมืองหลวง

นครหลวงเวียงจันทน์ (Vientiane)

ประชากร

ประมาณ 6 ล้านคน (ข้อมูลปี พ.ศ.2552)

ศาสนาประจำชาติ

ศาสนาพุทธ (เถรวาท) ร้อยละ 75 และนับถือผี ร้อยละ 16-17
วันชาติ
2 ธันวาคม
วันที่เป็นสมาชิกอาเซียน
8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 (สมาชิกก่อตั้ง)

ภาษาประจำชาติ

ภาษาลาว
ภาษาราชการ ภาษาลาว

ดอกไม้ประจำชาติ

ดอกจำปาลาว (Champa) หรือดอกลีลาวดี

 

 

            ดอกไม้ประจำชาติประเทศเพื่อนบ้านของไทยอย่างประเทศลาว คือ ดอกจำปาลาว (Dok Champa) คนไทยรู้จักกันดีในชื่อ ดอกลีลาวดี หรือ ดอกลั่นทม โดยดอกจำปาลาวมักมีสีสันหลากหลาย ไม่เฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นเพียงสีขาวเท่านั้น เช่น สีชมพู สีเหลือง สีแดง หรือสีโทนอ่อนต่าง ๆ โดยดอกจำปาลาวนั้นเป็นตัวแทนของความสุขและความจริงใจ จึงนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อประดับประดาในงานพิธีต่าง ๆ รวมทั้งใช้เป็นพวงมาลัยเพื่อรับแขกอีกด้วย

 

ประมุข : ประธานาธิบดี พลโท จูมมาลี ไซยะสอน (Lt. Gen. Choummaly Sayasone) ประธานประเทศ สปป. ลาว (President of the Lao PDR)

 

 

           สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีระบบการปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ซึ่งทางการลาวใช้คำว่า ระบอบประชาธิปไตยประชาชน โดยมีพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นองค์กรชี้นำประเทศ ผู้นำสูงสุดของประเทศเรียกว่า "ประธานประเทศ" เทียบเท่ากับตำแหน่งประธานาธิบดี ซึ่งประธานาธิบดีคนปัจจุบัน คือ พลโทจูมมะลี ไซยะสอน อายุ 76 ปี เป็นประธานาธิบดีคนที่ 6 ของประเทศ และดำรงตำแหน่งเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวอีกหนึ่งตำแหน่ง

 
ผู้นำรัฐบาล : นายกรัฐมนตรี นายทองสิง ทำมะวง
 

 

 

    นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คือ นายทองสิง ทำมะวง ปัจจุบันอายุ 68 ปี เข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และยังดำรงตำแหน่งกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรค พรรคประชาชนปฏิวัติลาว อีกหนึ่งตำแหน่ง ก่อนหน้านั้นในช่วง พ.ศ. 2549-2553 เคยดำรงตำแหน่งประธานสภาแห่งชาติ

บุคคลสำคัญ
เจ้าสุภานุวงศ์ (Prince Souphanouvong)
 

 

        หรือรู้จักกันในชื่อ "เจ้าชายแดง” (The Red Prince)” เป็นที่รักของชาวลาวจนเรียกขานกันว่า "ลุงประธาน” เป็นผู้นำในการต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราชจากฝรั่งเศสและเป็นผู้ก่อตั้งขบวนการคอมมิวนิสต์ ประเทศลาว ภายหลังได้รับเลือกเป็นประธานประเทศ และประธานประชาชนสูงสุดคนแรก จึงได้สละฐานันดรศักดิ์ในระบอบเก่า
 
ไกสอน พมวิหาน (Kaysone Phomvihane)
 

 

                 เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของสาธารณรัฐประชาชนลาว ซึ่งก่อนหน้านี้เลขาธิการใหญ่คนแรกของพรรคปฏิวัติประชาชนลาว และเป็นผู้นำในการต่อต้านการปกครองของฝรั่งเศสและระบอบกษัตริย์ จนสามารถปลดปล่อยประเทศได้เมื่อ พ.ศ. 2518
 

ระบอบการปกครอง

ระบอบสังคมนิยม โดยมีพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นองค์กรการเมืองสูงสุดชี้นำการบริหารประเทศ

หน่วยเงินตรา

กีบ (1 บาท เท่ากับประมาณ 250 กีบ) (ข้อมูลปี พ.ศ.2553)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ

8.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูลปี พ.ศ.2554)

รายได้ประชาชาติต่อหัว

835 ดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูลปี พ.ศ.2551)

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ร้อยละ 7.9 (ข้อมูลปี พ.ศ.2551)

สินค้านำเข้าสำคัญ

รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอุปโภคบริโภค

สินค้าส่งออกสำคัญ

ไม้ซุง ไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ไม้ สินแร่ เศษโลหะ ถ่านหิน เสื้อผ้าสำเร็จรูป

ภูมิอากาศ

อุณหภูมิเฉลี่ย 29-33 องศา ต่ำสุด 10 องศา ปริมาณฝนตกเฉลี่ย 1,715 มม.ต่อปี ความชื้น 70-80 %

ประวัติของประเทศ
 
 
• แต่เดิมลาวอยู่ใต้การปกครองอาณาจักรน่าน ต่อมาก็ตกอยู่ในการปกครองของสยามนานถึง 114 ปี จนเกิดวิกฤติการณ์ ร.ศ. 112 สยามต้องยกดินแดนลาวทั้งหมดให้เป็นของฝรั่งเศส
• ในช่วงสงครามครั้งที่ 2 กองทัพญี่ปุ่นรุกเข้ามาในลาว ขบวนการลาวอิสระจึงได้ประกาศเอกราช
• เมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามอลาวจึงตกอยู่ในอำนาจฝรั่งเศสอีกครั้ง
• ฝรั่งเศสแพ้เวียดนามที่เดียนเบียนฟู ลาวจึงได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ใน พ.ศ. 2496 โดยมีเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ เป็นพระมหากัตริย์
• ต่อมาเมื่อเจ้าสว่างวัฒนาขึ้นครองราชย์ต่อ เจ้าสุภานุวงศ์ หนึ่งในขบวนการลาวอิสระประกาศตนเป็นพวกนิยมคอมมิวนิสต์ และเป็นหัวหน้าขบวนการประเทศลาวออกเคลื่อนไหวทางการเมือง
• พ.ศ. 2518 พรรคปฏิวัติประชาชนลาว ที่นำโดยเจ้าสุภานุวงศ์ ยึดอำนาจรัฐบาลของเจ้าสว่างวัฒนาได้สำเร็จ และประกาศสถาปนา "สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” ขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2518
ลาวกับประชาคมอาเซียน

               ลาวได้เข้าเป็นประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2540 จึงได้อยู่ในกลุ่มเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) โดยได้ลดอัตราภาษีนำเข้าเหลือร้อยละ 0-5 ภายใน พ.ศ. 2551 และเป็นร้อย 0 ใน พ.ศ. 2558 นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรแห่งประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน (AISP) โดยไทยซึ่งเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งได้ลดภาษีนำเข้าเหลือ 0 – 5 ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 – 2552 ซึ่งมีส่วนดึงดูดให้ผู้ประกอบการไทยเข้าไปลงทุนในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เพื่อส่งสินค้ากลับมาขายในไทย

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาว

                     ไทยและลาวมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2493 และหลังจากยุติการเผชิญหน้าในกรณีความขัดแย้งเกี่ยวกับเขตแดนกรณีบ้านร่มเกล้าในปลาย พ.ศ. 2530 แล้วความสัมพันธ์ก็เป็นไปในทางที่ดีขึ้น ทำให้เกิดความร่วมมือกันในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการตั้งคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย
– ลาว (Joint Commission : JC) เพื่อดูแลและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน และมีการสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว ที่จังหวัดหนองคาย และการตั้งคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Commission : JTC) เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ
อาหารประจำชาติ

 

 

ชุดประจำชาติ
หญิง
นุ่งผ้าซิ่นทอลาย ใส่เสื้อแขนยาวทรงกระบอก และมีสไบเฉียงพาดไหล่
ชาย
นุ่งโจงกระเบน และสวมเสื้อชั้นนอก กระดุมเจ็ดเม็ด
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
                   วัฒนธรรมของลาวจะมีความคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมทางภาคอีสานของไทยมาก ในด้านดนตรี แคน ถือเป็นเครื่องดนตรีประจำชาติ โดยมีวงดนตรีคือ วงหมอลำ และมี รำวงบัดสลบ ซึ่งเป็นการเต้นที่มีท่าตามจังหวะเพลง โดยจะเต้นพร้อมกันไปอย่างเป็นระเบียบ ถือเป็นกรร่อมสนุกกันของชาวลาวในงานมงคลต่างๆ
การตักบาตรข้าวเหนียว ถือเป็นจุดเด่นของเมืองหลวงพระบาง ซึ่งโดยปกติแล้วนิยมใส่บาตรด้วยข้าวเหนียวเพียงอย่างเดียว เพราะเมื่อถึงเวลาฉัน ชาวบ้านจะยกสำรับกับข้าวไปถวายที่วัด เรียกว่า "ถวายจังหัน” โดยเวลาใส่บาตรจะนั่งคุกเข่าและผู้หญิงต้องนุ่งซิ่น ส่วนผู้ชายนุ่งกางเกงขายาว และมีผ้าพาดไหล่ไว้สำหรับเป็นผ้ากราบพระเหมือนกัน
สกุลเงิน
กีบ (Kip) ตัวย่อ LAK
อัตราการแลกเปลี่ยน
263 กีบ = 1 บาท
8,158 กีบ = 1 ดอลลาร์สหรัฐ
 

 

 

สัตว์ประจำชาติ ช้างเอเชีย
 

 


แผนที่ประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : http://www.nwvoc.ac.th/asean/Member_Laos.html
  http://tyasean.blogspot.com/2013/02/blog-post_9662.html
  http://hilight.kapook.com/view/76849
  http://muaypattaraporn.wordpress.com