egat krabi
egat krabi
egat krabi
egat krabi
egat krabi
egat krabi


เมษายน 2560

more
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

 

 

 

Cambodia (กัมพูชา)

 

ธงชาติ
ตราแผ่นดิน

 

ชื่อทางราชการ

ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทิศเหนือติดกับประเทศไทย (จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์) และลาว (แขวง อัตตะปือและจำปาสัก) ทิศตะวันออกติดเวียดนาม (จังหวัดกอนทูม เปลกู ซาลาย ดั๊กลั๊ก ส่องแบ๋เตยนิน ลองอาน ด่งท๊าบ อันซาง และเกียงซาง) ทิศตะวันตกติดประเทศไทย (จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด) และทิศใต้ติดอ่าวไทย

พื้นที่

181,035 ตารางกิโลเมตร หรือมีขนาดประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศไทย เส้นเขตแดนโดยรอบประเทศยาวประมาณ 2,000 กิโลเมตร โดยมีเส้นเขตแดนติดต่อกับประเทศไทยยาว 798 กิโลเมตร

เมืองหลวง

ราชธานีพนมเปญ

ประชากร

14.14 ล้านคน (ข้อมูลปี พ.ศ.2553)

ศาสนา

พุทธเถรวาท (มหานิกาย ร้อยละ 90 และธรรมยุตินิกาย)

ภาษาประจำชาติ

ภาษากัมพูชา
ภาษาราชการ ภาษากัมพูชา

ดอกไม้ประจำชาติ

ดอกลำดวน

 

 

 

ประมุข พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี

 

 

กษัตริย์องค์ที่ 2 (ในรอบ 60 ปี)

 
ผู้นำรัฐบาล สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน นายกรัฐมนตรี
 

 

นายกรัฐมนตรีคนที่ 2

เริ่มเข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตั้งแต่อายุ 33 ปี นัับเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีอายุน้อยที่สุดของกัมพูชา และดำรงตำแหน่งมาหลายสมัยจนถึงปัจจุบัน

วันชาติ

9 พฤศจิกายน

วันที่เป็นสมาชิกอาเซียน

8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 (สมาชิกก่อตั้ง)

รัฐมนตรีต่างประเทศ

นายฮอร์ นัมฮง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ

 

 

 

ระบอบการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ

หน่วยเงินตรา

เรียล (1 บาท ประมาณ 130 เรียล)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ

14.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูลปี พ.ศ.2555)

รายได้ประชาชาติต่อหัว

911.73 ดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูลปี พ.ศ.2554)

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ร้อยละ 6.7 (ข้อมูลปี พ.ศ.2554)

สินค้านำเข้าสำคัญ

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม วัสดุก่อสร้าง เครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องดื่ม ผ้าผืน และผลิตภัณฑ์ยาง้

สินค้าส่งออกสำคัญ

เสื้อผ้า สิ่งทอ รองเท้า ปลา ไม้ ยางพารา บุหรี่ ข้าว และข้าวโพด

ภูมิอากาศ

ร้อนชื้น มีฤดูฝนยาวนาน อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 20 - 36 องศาเซลเซียส

ประวัติของประเทศ
 
• กัมพูชาเริ่มต้นขึ้นจากการที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ได้รวบรวมอาณาจักรขอมให้เป้นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ ซึ่งอาณาจักมีความรุ่งเรืองมากกว่าหกร้อยปี
• พ.ศ. 2406 กษัตริย์นโรดม ได้ลงนามในสนธิสัญญาฉบับบแรกกับฝรั่งเศส ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่กัมพูชาตกอยู่ในอำนาจของฝรั่งเศส
• พ.ศ. 2497 กัมพูชาได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ตามข้อตกลงในสนธิสัญญาเจนีวา
• พ.ศ. 2497 กัมพูชาได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ตามข้อตกลงในสนธิสัญญาเจนีวา
• พ.ศ. 2522 กลุ่มกัมพูชาฝ่ายซ้ายล้มล้างรัฐบาลของเขมรแดง และปกครองประเทศ
• พ.ศ. 2535 กองกำลังสหประชาชาติ (UNTAC) เข้าจัดการและฟื้นฟูกัมพูชา โดยแต่งตั้งให้มีนายกรัฐมนตรี 2 คน คือ เจ้านโรดม รณฤทธิ์ และฮุนเซน
• ต่อมาฮุนเซนได้ทำรัฐประหาร และจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปใน พ.ศ. 2541 โดยที่ตนเองได้ดำรงนายกรัฐมนตรีต่อจนถึงปัจจุบัน
กัมพูชากับประชาคมอาเซียน

กัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัดการฉลองครบรอบ 45 ปีอาเซียน ครั้งที่ 20 ณ กรุงพนมเปญ ใน พ.ศ. 2555 โดยเน้นการสร้างสันติภาพและเสถียรภาพภายในภูมิภาค และผลักดันกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน ในการส่งเสริมให้เศรษฐกิจอาเซียนฟื้นตัวท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกในปัจจุบัน

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชา
ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับกัมพูชา เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2493 ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชามีความผกผันบ่อย เนื่องมาจากสถานการณ์ทางการเมืองภายในและปัญหาเขตแดน แต่ทั้งสองประเทศก็ยังมีกรอบความร่วมมือต่างๆ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในด้านเศรษฐกิจการค้า ในด้านเศรษฐกิจไทยถือเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญและเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ในกัมพูชา การลงทุนที่สำคัญคือ การเกษตร อุตสาหกรรมและภาคบริการ และธุรกิจโทรคมนาคม
อาหารประจำชาติ

 

ชุดประจำชาติ
หญิง
สวมเสื้อมีลายลูกไม้ที่คอและแขนอาจห่มสไบทับ และนุ่งผ้าทอมือ ที่เรียกว่า ซัมปอต และคาดเข็มขัดทับ
ชาย
สวมเสื้อคอปิดแบบราชปะแตนที่ทำจากผ้าไหมหรอผ้าฝ้ายกับกางเกงขายาว และสวมรองเท้าหนังแบบสากล
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน วัฒนธรรมประเพณีจึงมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ ความเชื่อ และวิถีชีวิตของคนในประเทศ ซึ่งศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ได้แก่
ระบำอัปสรา (Apsara Dance) เป็นการแสดงที่โดดเด่น ซึ่งถอดแบบการแต่งกายจากภาพจำหลักรูปนางอัปสรที่ปราสาทนครวัด
เทศกาลน้ำ ( Water Festiva) หรือ "บอน อม ตุก” (Bon Om Tuk) เทศกาลใหญ่ของกัมพูชา จัดขึ้นทุกเดือนพฤศจิกายนเพื่อเป็นการแสดงความสำนึกในพระคุณของแม่น้ำ โดยจะมีการแข่งเรือยาว แสดงพลุดอกไม้ไฟ และการแสดงขบวนเรือประดับไฟ
สกุลเงิน
เรียล ตัวย่อ KHR
อัตราการแลกเปลี่ยน
1,000 เรียล = 1 บาท
4,000 เรียล = 1 ดอลลาร์สหรัฐ
 

 

 

สัตว์ประจำชาติ กรูปรี
 

 

(พบได้ทางเหนือของกัมพูชา ทางใต้ของลาว ทางตะวันตกของเวียดนาม และทางตะวันออกของไทย ปัจจุบันไม่มีการรายงานการพบมานานแล้ว จนครั้งหนึ่งเคยเชื่อว่าสูญพันธุ์ไปจากโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ ณ ปัจจุบันเชื่อว่าอาจจะยังพอมีหลงเหลืออยู่ในชายแดนไทยกับกัมพูชาแถบจังหวัดศรีสะเกษ เพราะมักจะมีข่าวว่าพบสัตว์ลักษณะคล้ายกูปรีบ่อย ๆ แต่ก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันที่น่าเชื่อถือพอ นอกจากคำเล่าลือเท่านั้น)

แผนที่ประเทศ

 

 

 
 
ที่มา : http://www.nwvoc.ac.th/asean/Member_Cambodia.html
 
http://tyasean.blogspot.com/2013/02/blog-post_2482.html
http://muaypattaraporn.wordpress.com
http://aec.kapook.com/view50379.html
http://aec.kapook.com/view49711.html