egat krabi
egat krabi
egat krabi
egat krabi
egat krabi
egat krabi


เมษายน 2560

more
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
 
      
 
 
ผู้นำ 10 ประเทศอาเซียน
 
 

    

 
    
 
    
    
 
 
 
 

 
  
02
Jazz Big Band Version
03
Thai Classical Instruments

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

    
บรูไน
กัมพูชา
อินโดนีเซีย
ลาว
มาเลเซีย
พม่า
ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์
ไทย
เวียดนาม
 
    

 

สนุกกับภาษาเขมร
 

 
 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้าindex
 **สามารถคลิกรูปธงชาติเพื่อดูข้อมูล** พม่า เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย ลาว บรูไน กัมพูชา
 
 
 

เกร็ดความรู้... อาเซียน +6 คืออะไร ?

ไทยกับการเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน
(ตอนที่3)

ข้อตกลงยอมรับร่วม
คุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน

สมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Association of Southeast
Asian Nations)

ประชาคมอาเซียน
ประกอบด้วย 3 เสาหลัก

ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญ
ของประชาคมอาเซียน

 

ข้อมูลประเทศอาเซียน
- บรูไน - พม่า
- กัมพูชา - ฟิลิปปินส์
- อินโดนีเซีย - สิงคโปร์
- ลาว - ไทย
- มาเลเซีย - เวียดนาม


คลิปอาเซียนอื่นๆ คลิก    

ดาวน์โหลดหนังสือคู่มือการค้าการลงทุนประเทศในภูมิภาคอาเซียน