บรูไน
กัมพูชา
อินโดนีเซีย
ลาว
มาเลเซีย
พม่า
ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์
ไทย
เวียดนาม
   
 
 
เพลงชาติมาเลเซีย

Negaraku - National anthem of Malaysia